AVEXA

Vår mest populære serie presentert i Børstet Kobber

Kategori

Badekarvegger

100 x 150

Venstre leddet

100 x 150

Høyre leddet

110 x 150

Venstre leddet

110 x 150

Høyre leddet

120 x 150

Venstre leddet

120 x 150

Høyre leddet

130 x 150

Venstre leddet

130 x 150

Høyre leddet

140 x 150

Venstre leddet

140 x 150

Høyre leddet

50 x 150 DB

Universal fastvegg

60 x150 DB

Universal fastvegg

70 x 150 DB

Universal fastvegg

80 x 150 DB

Universal fastvegg

90 x 150 DB

Universal fastvegg

100 x 150 DB

Universal fastvegg

50 x 150 HB

Universal fastvegg

60 x 150 HB

Universal fastvegg

70 x 150 HB

Universal fastvegg

80 x 150 HB

Universal fastvegg

90 x 150 HB

Universal fastvegg

100 x 150 HB

Universal fastvegg

Kategori

Walk-in Dusjvegger

50 x 200

Universal

6mm fastvegg

60 x 200

Universal

6mm fastvegg

70 x 200

Universal

6mm fastvegg

80 x 200

Universal

6mm fastvegg

90 x 200

Universal

6mm fastvegg

100 x 200

Universal

6mm fastvegg

110 x 200

Universal

6mm fastvegg

120 x 200

Universal

6mm fastvegg

130 x 200

Universal

6mm fastvegg

140 x 200

Universal

6mm fastvegg

50 x 200

Universal fastvegg

60 x 200

Universal fastvegg

70 x 200

Universal fastvegg

80 x 200

Universal fastvegg

90 x 200

Universal fastvegg

100 x 200

Universal fastvegg

110 x 200

Universal fastvegg

120 x 200

Universal fastvegg

130 x 200

Universal fastvegg

140 x 200

Universal fastvegg